EĞİTİMCİLER

Türkiye ve uluslararası alandaki "Kültürel Diplomasi" birikimlerini katılımcılarımızla paylaşacak olan değerli eğitimcilerimiz... 

İlber ORTAYLI

Alev ALATLI

Kenan GÜRSOY

Paulino TOLEDO

Öcal OĞUZ

Görgün TANER

Bekir KARLIĞA

Uluç ÖZÜLKER

Leyla İPEKÇİ

Ö. Tuğrul İNANÇER

Belkıs GÜRSOY

Ali Murat VURAL

Mustafa TATÇI

Kemal SAYAR

Taehwan KIM

Ayşe BÖHÜRLER

İsmail YAYLACI

Mustafa ÖZEL

Ragıp Kutay KARACA

Serhan ADA

Ali Osman ÖZTÜRK

Ali SAYDAM

Evrim ÖLÇER

Osman SERİM

Mahinur ÖZDEMİR

Ahmet SULA

Mesut ÖZCAN

Ömer Musa TARGAL

Abdülkadir YALVAÇ

Ömer ÖZTÜRK

Deniz ÜLKE ARIBOĞAN

Aslıhan ÖZTEZEL

Şerif Alp ATAKCAN

Zeliha İlhan DOYMUŞ

Şeref ATEŞ

Melih BARUT