EĞİTİMCİLER

Türkiye ve uluslararası alandaki "Kültürel Diplomasi" birikimlerini katılımcılarımızla paylaşacak olan değerli eğitimcilerimiz... 

İlber ORTAYLI

Bora BAYRAKTAR

Kenan GÜRSOY

Paulino TOLEDO

Öcal OĞUZ

Görgün TANER

Bekir KARLIĞA

Uluç ÖZÜLKER

Leyla İPEKÇİ

Beşir AYVAZOĞLU

Belkıs GÜRSOY

Ali Murat VURAL

Mustafa TATÇI

Kemal SAYAR

Taehwan KIM

Ayşe BÖHÜRLER

İsmail YAYLACI

Mustafa ÖZEL

Ragıp Kutay KARACA

Serhan ADA

Ahmet KAVAS

Ali SAYDAM

Osman SERİM

Mahinur ÖZDEMİR

Ahmet SULA

Mesut ÖZCAN

Ömer Musa TARGAL

Abdülkadir YALVAÇ

Cansu BİLGİÇ

Selçuk TEPELİ

Tacan İLDEM

Vanessa TİNKER

Deniz ÜLKE ARIBOĞAN

Aslıhan ÖZTEZEL

Ömer ÖZTÜRK

Okan YÜKSEL

Ayşe Selçuk ESENBEL

Şerif Alp ATAKCAN

Zeliha İlhan DOYMUŞ

Semih SERGEN

Evrim ÖLÇER

Şeref ATEŞ

Melih BARUT