Eğitim dili nedir?

Programın dili Türkçedir.

Uluslararası öğrencilere de eğitime başvurabilecekler mi?

Türkiye'de yaşayan yabancı uyruklu kişiler, Türkçe dil düzeylerini belgelendirmeleri durumunda programa başvurabilirler.

(Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS) B2 düzeyi sonuç belgesi)

Eğitim nerede yapılacak?

Ana eğitim mekânı olarak Yunus Emre Enstitüsü İstanbul Ofisi belirlenmiş olup kapsam ve içeriklerine göre eğitimlerin farklı mekânlarda da yapılması mümkündür.

Ulaşım, konaklama ve yemek desteği sağlanıyor mu?

Yunus Emre Enstitüsü ulaşım, konaklama, yemek ve sağlık hizmetleri desteği vermemekte ve bu konularda herhangi bir yönlendirme yapmamaktadır. Ulaşım, konaklama, yemek ve sağlık hizmeti ihtiyaçları katılımcıların kendi sorumluluğundadır.

Programı tamamlama ve belgelendirme nasıl yapılacak?

Yunus Emre Enstitüsü Kültürel Diplomasi Akademisi tarafından düzenlenen Kültürel Diplomasi Uygulamalı Eğitim Programı boyunca katılımcılar çeşitli sınav ve proje odaklı değerlendirmelere tabi tutulacaklardır. Gerekli olan devamlılık şartını sağlayan ve eğitim esnasında verilecek yükümlülükleri yerine getiren tüm katılımcılar sertifika almaya hak kazanırlar.

Programın en az %70’ine devam şartı vardır.

Mücbir sebeplerden kaynaklanan devamsızlık durumunda Kültürel Diplomasi Uygulamalı Eğitim Programı Akademik Komisyonu katılımcıdan bir dilekçe ile mazeretini belgelendirmesini talep edebilir. Mazeretin kabul edilmesine dair nihai karar Kültürel Diplomasi Uygulamalı Eğitim Programı Akademik Komisyonu tarafından verilir.

Ölçme değerlendirme süreci nasıl yürütülecek?

Sınav ve proje odaklı değerlendirme sonuçları ile program süresince gösterilen etkin katılım değerlendirilerek katılımcıların başarı puanı hesaplanacaktır. Yüksek başarı gösteren ilk %40’lık dilim içerisine giren katılımcılar Yunus Emre Enstitüsü Kültürel Diplomasi Akademisi tarafından gerçekleştirilecek olan Kültürel Diplomasi Uygulamalı Eğitim Programının bir sonraki saha uygulaması aşamasına başvurmaya hak kazanacaklardır.

Program süresince sınavlara ilave olarak seminer ve atölye çalışmaları çerçevesinde gerçekleştirilecek destekleyici etkinliklere katılım, eğitimcilerin görüşleri, proje uygulamaları sonucunda ortaya koyulan ürünler (rapor, makale, sunum, analitik değerlendirme, görsel tasarım ürünleri vb.) de puanlamaya yansıyacaktır.

 

Kültürel Diplomasi Uygulamalı Eğitim Programı hakkındaki sorularınızı "İletişim Formu"nu kullanarak sorabilirsiniz.