• Sert güç, yumuşak güç, akıllı güç, stratejik iletişim, kültürler arası etkileşim, kamu diplomasisi, kültürel diplomasi, ulus markalaşması gibi temel kavramları anlayabilecek ve anlatabileceksiniz.
  • Ulusal ve uluslararası ölçekte kültürel diplomasi alanında neler yapıldığını ve kültürel diplomasinin farklı aktörler tarafından ne şekilde kullanıldığını öğreneceksiniz.
  • Türkiye’nin kültürel diplomasideki mevcut konumunu, bu alandaki büyük potansiyelini ve diğer küresel aktörlere göre farklı bakış açısını başarılı örnekler üzerinden karşılaştırmalı olarak göreceksiniz.
  • Türkiye’nin köklü kültürünün kültürel diplomasi pratikleriyle nasıl ilişkilendirilebileceğini keşfedeceksiniz.
  • Türkiye’nin kültürel diplomasi pratiklerine katkıda bulunma, yeni fikirler geliştirme ve uygulamaya sunma imkânı bulacaksınız.