Kültürel Diplomasi Akademisi Türkiye’nin dış politika öncelikleri ve Yunus Emre Enstitüsü misyonu ekseninde uygulamaya yönelik, etki odaklı ulusal kültürel diplomasi politikalarını belirlemek ve bu alanda 21. yüzyılın Kültür Diplomatlarını yetiştirmek temel felsefesi ile Yunus Emre Enstitü bünyesinde 2016 yılında hayata geçirilmiştir.

Akademi, Yunus Emre Enstitüsü Başkanına doğrudan bağlı olarak çalışan, ulusal kültürel diplomasi politikaları geliştirme ve karar alma süreçlerinde kurum başkanına ve Enstitüye “Kültürel Diplomasi”, “Uluslararası Politikalar” ve “Stratejik İletişim” konularında uygulamaya yönelik danışmanlık yapabilecek kapasitede düşünce/iş gücüden oluşan bir bilimsel kültürel diplomasisi karar destek ve eğitim merkezi anlayışı çerçevesinde faaliyet gösteren bir düşünce kuruluşu niteliğine sahiptir.

Türkiye’nin küresel, bölgesel ve ülke odaklı kültürel diplomasi politikalarını belirleme ve bu eksende uygulamaya yönelik olarak geliştirilen yenilikçi akademik eğitim programları ile gerek milli, gerekse dost ve müttefik ülkelerin bu alanda faaliyet gösteren kültür diplomatlarına eğitim verme vizyonu ile hareket eden Kültürel Diplomasi Akademisi, ilk kapsamlı ulusal faaliyetini Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Nabi Avcı’ını da katılımları ile icra edilen “Sınırların Dışında Düşünmek” çalıştayı ile gerçekleştirmiştir.

Yunus Emre Enstitüsü Kültürel Diplomasi Akademisi, Türkçe ve İngilizce eğitim verme kapasitesi ile yabancı diplomat, bürokrat, asker, medya temsilcileri, iş adamları ve akademisyenler için de ayrıca kültürel diplomasi alanında uluslararası anlamda merkezi ve yerinde sertifika programları düzenleyebilme yeteneğine sahiptir.
Yunus Emre Enstitüsü Kültürel Diplomasi Akademisi bugüne kadar çıkardığı ulusal ve uluslararası yayınlar ile Kültürel Diplomasi alanına katkıda bulunmuş ve düzenlediği geniş katılımlı etkinlikler ile de alan uzmanları için bir buluşma noktası olmuştur.

Kültürel Diplomasi Akademisi, kültürel diplomasi felsefesinin farklı meslek grupları ve farklı disiplinlerden gelen genç, istekli ve yetenekli profesyonellere “Yurtdaş Kültür Diplomatı” nosyonu kazandırmaya yönelik olarak bir eğitim programı başlatılmış olup, bu program bugüne kadar bu alanda yapılmış programlar arasında, kapsam itibariyle alanının ilk örneği olma özelliğini taşımaktadır.

FAALİYETLER

YAYINLAR