Yunus Emre Enstitüsü dünyada 50’nin üzerinde kültür merkezi ve 100’ü aşkın irtibat noktasında Türkiye’nin kültür diplomasisi faaliyetlerini yürütmektedir.
Türkiye’nin uluslararası alanda bilinirliğini, güvenirliğini ve itibarını artırmayı amaç edinmiş olan Enstitü, kültür diplomasisi faaliyetlerini dil, kültür-sanat ve bilim-akademi olmak üzere üç ana eksen üzerinden yürütmekte, bu yolla dünya üzerinde Türkiye’ye dost ve Türkiye’yle bağ kuran insan sayısını artırmayı hedeflemektedir.